69813 - Η οδός

Ν. Λυγερός

Η οδός
και η αλήθεια
είναι γυμνές
γιατί
δεν έχουν
ανάγκη
να καλύψουν
κάποια
ασχήμια
κι έτσι φαίνεται
η βαθιά αγάπη.