69814 - Η μοιρασιά

Ν. Λυγερός

Η μοιρασιά
της εικόνας
όταν γίνεται
ζωντανά
αποδεικνύει
ότι ο δεσμός
είναι γνήσιος
και γι’ αυτό
φαίνεται
η ουσία.