69816 - Ι – Το Ιερό Σπαθί IV. ΛΥΓΕΡΕΙΟ CΙX. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός