69817 - ΙΙ – Το Ιερό Σπαθί IV. ΛΥΓΕΡΕΙΟ CΙX. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός