69860 - Από εσάς

Ν. Λυγερός

Από εσάς
εξαρτάται
αν στο μέτωπο
της ομορφιάς
με την ασχήμια
θα χαθεί
ενα κομμάτι
και δεν είναι
μόνο έδαφος
αλλά Χρόνος.