69877 - Στον έρωτα

Ν. Λυγερός

Στον έρωτα
υπάρχει
στρατηγική
από την αρχή
γιατί
πολύ απλά
είναι
απόφαση
της νοημοσύνης
που θέλει
ν’ αγγίξει
ψυχή.