69879 - Η υψηλή στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η υψηλή στρατηγική
δεν αφορά
τοπικά προβλήματα
και ταξικά
αλλά
ένα ολόκληρο
έθνος
και γι’ αυτό είναι
τόσο σημαντική
για το μέλλον
του πολιτισμού.