69880 - Αν είμαστε ξεκάθαροι

Ν. Λυγερός

Αν είμαστε ξεκάθαροι
ντόμπροι και σταράτοι
τότε θα είμαστε
αξιόπιστοι
ως σύμμαχοι
και ακόμα
και οι αντίπαλοί μας
θα αναγκαστούν
να το εκτιμήσουν
και αυτό παράγει
προστασία.