70246 - Πηγή Φωτός. (Dessin)

Ν. Λυγερός, Κ. Σταμπολίδου