70498 - Οι αόρατοι Χαμαιλέοντες

Ν. Λυγερός

Ο καθένας είχε βάλει την ουσία στον άλλον.
Stealth.
Σιγά σιγά ο καθένας εξαφανιζόταν.
Μηδενική ορατότητα.
Έτσι έπρεπε να νιώθουν όλο και περισσότερο τον άλλον.
Ήρθαν όλο και πιο κοντά
σαν να σκανάριζαν την επιφάνεια
της ψυχής.
Κάθε πέρασμα έκανε και βαθύτερη τη σχέση τους
αφού ζούσαν τον άλλον
με τους δακτυλισμούς της σιωπής.
Ο αετός της Αμερικής
και η λέαινα της Αγγλίας
είχαν γίνει ένα
σε μία υπερατλαντική σχέση
και τώρα απολάμβαναν
την αρμονία των κινήσεων
πριν περάσουν στην πράξη
για να είναι έτοιμοι
να παλέψουν στο επόμενο στάδιο
ενάντια στη βαρβαρότητα
που είχε κάνει εισβολή στο παρελθόν
για να αφανίσει το μέλλον.