705 - Ευρωπαϊκή ανεξαρτησία

Ν. Λυγερός

Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι για την Κύπρο η νέα περίοδος που έρχεται. Όμως σπάνιοι είναι εκείνοι που κατανοούν πραγματικά κατά πόσο σημαντική είναι για μας. Για να το θέσουμε κάπως προκλητικά θα λέγαμε ότι αν γίνει πραγματικά η επίτευξη των ευρωπαϊκών μας στόχων τότε το 1955 θα γίνει μια ιστορική λεπτομέρεια. Πιο συγκεκριμένα, οι επόμενοι μήνες θα είναι τόσο κρίσιμοι για την ιστορία της Κύπρου και την εξέλιξη του Κυπριακού που θα μπορούσαμε κάλλιστα τουλάχιστον στρατηγικά να τους ονομάσουμε μήνες πολέμου. Η εθνική ανεξαρτησία του 1955 είναι σε πολλούς τομείς συμβολική διότι η αγγλική επιρροή παρέμεινε σημαντική , απλώς άλλαξε μορφή όπως και σε άλλες πρώην αποικίες. Η επιρροή δεν πρέπει αναγκαία να είναι επίσημη για να υπάρχει και το αγγλικό σύστημα το απέδειξε πάμπολλες φορές τον προηγούμενο αιώνα. Σημασία έχει ο πρακτικός και νοητικός έλεγχος. Σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις ακόμα και για τα ανώτατα στελέχη, το σύστημα στην Κύπρο είναι αγγλικό. Δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε μόνο ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη του μηχανισμού της εξωτερικής πολιτικής του αγγλικού κράτους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κίνηση ανεξαρτησίας που όλοι οι αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει. Διότι δεν θα υπάρχει μια μονόπλευρη εξάρτηση όσον αφορά τη νοοτροπία, εφόσον το δόγμα θα αλλάξει.
Μόνο που για να πετύχει αυτή η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία πρέπει να ξεπεράσουμε τα τελευταία εμπόδια και τα σχέδια της διπλωματίας. Για να γίνει όμως αυτό δεν αρκεί να βασιζόμαστε σ’ ένα μόνο σημείο ακόμα κι αν αυτό είναι σημαντικό και συμβολικό. Διότι γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο αποτελεί ένα σημείο πίεσης, ένα στόχο. Κι αν αυτός ο στόχος δεν αντέξει τις πιέσεις και καταρρεύσει κάθε άλλη κίνηση θα γίνει άσκοπα διότι θα είναι πια αργά αν δεν έχει προηγηθεί από ένα συμμαχικό και συντονισμένο σύστημα. Ένα σημείο, ακόμα κι αν είναι το πιο ισχυρό, είναι και το αδύνατο σημείο της δομής εφόσον αυτή εξαρτάται από αυτό. Είναι λοιπόν αναγκαίο με διάφορες κινήσεις να ενισχύσουμε το αμυντικό μας πλαίσιο έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να δεχτούμε διπλωματικές επιθέσεις. Η κοινή γνώμη δεν έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, ακόμα και μετά τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών στα κατεχόμενα. Όλα τα στρατηγικά δεδομένα βρίσκονται σε μια μη ευσταθή ισορροπία που επιτρέπει πολλαπλές εκδοχές. Έτσι η παραμικρή λανθασμένη κίνηση ακόμα και σε ένα περιορισμένο χώρο όπως το νομικό πλαίσιο, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε θανάσιμη για το διπλωματικό τομέα. Και όπως το απέδειξε η πρόσφατη απόφαση της ευρωπαϊκής ένωσης, η νομολογία δεν είναι ικανή να φέρει οριστικά αποτελέσματα. ’ρα μόνο και μόνο αν η πολιτική μας μετακινηθεί σ’ ένα πολεμολογικό πλαίσιο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα αναμενόμενα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο της ευρωπαϊκής μας ανεξαρτησίας.