70500 - Στα δωμάτια του πολέμου

Ν. Λυγερός

Για τους άλλους θα έμοιαζαν με κελιά…
Ήταν όμως κελιά της ελευθερίας
τα δωμάτια πολέμου.
Οι πόρτες ήταν ανοιχτές.
Μερικοί του επιτελείου ήταν μέσα
αλλά κοιμόντουσαν ακόμα.
Έπρεπε να βρουν την αίθουσα με τα τηλέφωνα.
Και εκεί έπρεπε να γίνει
η αλλαγή κύκλου
για να σωθούν περισσότερες ψυχές
αφού είχαν βρει σενάριο
που ήταν καλύτερο
επειδή ήταν πιο αποτελεσματικό.
Εκείνος πήρε τις σημειώσεις
για να προσθέσει πραγματικότητα
και εκείνη πλησίασε τους χάρτες
για να αλλάξει το μέτωπο.
Αυτή η διακλάδωση
έπρεπε να ενεργοποιηθεί
μετά την αναχώρησή τους
και δεν έπρεπε να συναντήσουν κανέναν
για να γίνει η τροποποίηση
και μόνο αυτή που ήθελαν.
Όμως κάποιος έκλεισε την πόρτα.