70551 - Καμιά Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Καμιά Διδασκαλία
του Χριστού
δεν απομακρύνει
τις γυναίκες
και γι’ αυτό
είχε
Μαθήτριες
όπως είχε
Μαθητές.
Μην μπερδεύεσαι
λοιπόν
με τα παράλογα.