70597 - ΙI – “Ο πύργος του Λονδίνου Ι”. ΛΥΓΕΡΕΙΟ CXV. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός