70606 - Ένας άντρας

Ν. Λυγερός

Ένας άντρας
που είναι
έγκυος
είναι ο Δάσκαλος
που γεννά
Μαθήτριες
και Μαθητές
μέσω έργου
Ανθρωπότητας.