7072 - Τα κλειδιά της ανθρωπιάς

Ν. Λυγερός

Κάτω από το τόξο,

δίπλα στο τζάκι,

τα κλειδιά της ανθρωπιάς

άνοιξαν νέες πόρτες

πέρα από τα τείχη

και τις αρχές του λάθους

μιας καταδικασμένης κοινωνίας,

για να δείξουν τα δικαιώματα

της αόρατης ανθρωπότητας

ακόμα και σε παιδιά

που πίστευαν ότι ήταν

ήδη μεγάλοι από παλιά.