7087 - Παρουσία πολλαπλότητας

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια : Είναι πολλαπλή παρουσία;
Δάσκαλος : Όχι, παρουσία πολλαπλότητας.
Μαθήτρια : Είναι διαφορετικό το νοητικό σχήμα;
Δάσκαλος : Ναι.
Μαθήτρια : Η θέαση είναι διαφορετική ή ως οντότητες;
Δάσκαλος : Και τα δύο. Διότι πολλαπλό δεν είναι πολλαπλότητα.
Μαθήτρια : Υπάρχει αντιστοιχία με το άνθρωπος – ανθρωπότητα;
Δάσκαλος : Η αντιστοιχία λειτουργεί ως εξής:
                     Πολλαπλότητα ↔ Ανθρωπότητα
                     Πολλαπλός ↔ Τέρας.
Μαθήτρια : Κατανοητό.
Δάσκαλος : Ωραία…
Μαθήτρια : Να περιμένω…
Δάσκαλος : Ο χρόνος είναι μαζί μας.
Μαθήτρια : Και την ώρα της γραφής;
Δάσκαλος : Ειδικά εκείνη. Διότι η καταγραφή είναι μια μορφή αποθήκευσης του έργου μέσα στο χρόνο.
Μαθήτρια : Και η ανάγκη;
Δάσκαλος : Είναι το πέρασμα της ανθρωπιάς.
Μαθήτρια : Και η δράση των ανθρώπων;
Δάσκαλος : Η συνέχεια του έργου.