71604 - Με τις Μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Με τις Μαθήτριες
στο πλευρό
ξεκινήσαμε
την ημέρα
στην Αθήνα
και επιβιβαστήκαμε
στο αεροσκάφος
της πατρίδας
για να γίνει
η αναγκαία
επόμενη
φάση.