7183 - Αυτοί που δεν κοιμούνται

Ν. Λυγερός

Τα πιόνια ήταν στις θέσεις τους

περίμεναν το σινιάλο

από αυτούς που δεν κοιμούνται

τους ίππους στα άκρα

δίπλα από τους ελέφαντες.

Εκείνοι όμως

δεν είπαν τίποτα

κι όρμησαν

πάνω στον εχθρό

δείχνοντας το παράδειγμα

με το μυστικό άνοιγμα

του αινιγματικού Reti.