72188 - Τα Μετέωρα

Ν. Λυγερός

Τα Μετέωρα
έχουν
τις ρίζες τους
στον ουρανό
και γι’ αυτό
οι άνθρωποι
δεν τα εγκατέλειψαν
μετά το τέλος
της τουρκοκρατίας
επειδή ζει
το ιερό πια.