7223 - Υπόγεια μουσική

Ν. Λυγερός

Υπόγεια μουσική

που δεν θύμιζε τον Φιοδόρ

έφτανε πάνω μας

για να καταπατήσει

τις σκέψεις μας

αλλά δεν μπορούσε

να εισβάλει μέσα μας

διότι ήμασταν απαγορευμένοι

λόγω κινδύνου

που παρείχαμε στη κοινωνία.