72727 - ΙI – e-Μάθημα: Κατά Ματθαίον ΧΧΙΙ – 10. (Dessin)

Ν. Λυγερός