72744 - Τα κομμάτια

Ν. Λυγερός

Τα κομμάτια

του σώματος
δημιουργούν
μια εικόνα
που μπορείς
να φανταστείς
πέρα των ορίων
της νύχτας
αφού αυτή
ξεχειλίζει
παντού
την ουσία
του έργου.