72745 - Η ουσία του έργου

Ν. Λυγερός

Η ουσία του έργου
παρουσιάστηκε
στη διαδρομή
με μεγάλη
ταχύτητα
αφού
υπήρχε
η ανάγκη
όχι μόνο
για επαφή
αλλά
και δεσμό.