72747 - Κάθε κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνηση

αποκτά
νόημα
όταν υπάρχει
συντονισμός
λόγω του δεσμού
αφού η απόσταση
δεν έχει σημασία
ακόμα
και στο πεδίο μάχης.