72751 - Μελέτα

Ν. Λυγερός

Μελέτα
το σώμα
σαν να ήξερες
ότι είναι
μοναδικό
για να προσέξεις
κάθε λεπτομέρεια
που έχει
τη σημασία της
μέσα στο όλο
ως θέμα.