72769 - Μόνο

Ν. Λυγερός

Μόνο
η νοημοσύνη
μάς προετοιμάζει
για τον κίνδυνο
και γι’ αυτό
είναι καλό
να ενισχυθεί
με μνημοσύνη
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια
του μέλλοντος.