72772 - Η μη ενημέρωση

Ν. Λυγερός

Η μη ενημέρωση
πάντα
παράγει
κίνδυνο
γι’ αυτό
πρέπει
να έχεις
τη μεγάλη
εικόνα
για να δεις
το μέλλον.