72775 - Όταν παίρνεις

Ν. Λυγερός

Όταν παίρνεις
μια καλή
απόφαση
πρέπει
να ξέρεις
για πόσο
χρονικό
διάστημα
θα έχει
αυτή την ιδιότητα.