72776 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
μέσα στη σκακιέρα
δεν κοιτάς
αν μπαίνει
άλλος
και αυτό
είναι επικίνδυνο
γι’ αυτό μάθε
ταυτόχρονα
και shogi.