72778 - Μερικές

Ν. Λυγερός

Μερικές
καλές ιδέες
της καινοτομίας
μπορεί
να πεθάνουν
σε έναν τομέα
αλλά
να γεννηθούν
σε άλλο
όπου
θα αναπτυχθούν.