72779 - Η εμφάνιση

Ν. Λυγερός

Η εμφάνιση
του κινητού
προκάλεσε
τη μείωση
των πωλήσεων
των υπολογιστών
και αυτό
αποτελεί
έναν κίνδυνο
για την έρευνα
του μέλλοντος.