72795 - Η προστασία

Ν. Λυγερός

Η προστασία
της Μολδαβίας
είναι όλο και πιο πολύ
απαραίτητη
γιατί η βαρβαρότητα
του επεκτατισμού
της Ρωσίας
εκδηλώνεται
όλο και περισσότερο
επειδή δεν είναι στο ΝΑΤΟ.