72796 - Μόλις η Φινλανδία

Ν. Λυγερός

Μόλις η Φινλανδία
δήλωσε
επίσημα
ότι θα είναι
πιο κοντά
στο NATO
η Ρωσία
άρχισε
να μιλά
περισσότερο
για τη Μολδαβία.