72799 - Πέρα των ορίων

Ν. Λυγερός

Πέρα των ορίων
αναζητούμε
το επόμενο
στάδιο
γιατί ξέρουμε
που βρίσκεται
η ουσία
του έργου
και πρέπει
να ξεπεραστεί
ο γνωστός
ορίζοντας.