72818 - Πρέπει γρήγορα

Ν. Λυγερός

Πρέπει γρήγορα
να προστατέψουμε
την Οδησσό
από τις ρωσικές δυνάμεις
που θα θελήσουν
να επεκταθούν
προς τη Μολδαβία
για να ελέγχουν
όλη τη θάλασσα.