72823 - Η θέληση

Ν. Λυγερός

Η θέληση
των Ουκρανών
να επανέλθουν
στα σπίτια τους
είναι πιο μεγάλη
από τις προσπάθειες
της Ρωσίας
να τους προτρέψει
να εγκαταλείψουν
τα πάντα
και αυτή είναι
η ουσία.