72824 - Φαντάσου

Ν. Λυγερός

Φαντάσου
ότι η Ουκρανία
είναι το πρώτο
από τα τείχη
που θέλει
να πολιορκήσει
η βαρβαρότητα
του Κρεμλίνου
αλλά βέβαια
δεν έχει
υπολογίσει
τις ψυχές
της Ουκρανίας.