72825 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
το αλεύρι
και το ψωμί
την επόμενη
περίοδο
αφού θα συνεχιστεί
το ουκρανικό
πέρα
από τα όρια
που πίστευες.