72826 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
αποφάσισε
να λογοκρίνει
ακόμα
και σκακιστική
ιστοσελίδα
επειδή πήρε θέση
υπέρ της Ουκρανίας
και είπε την αλήθεια
που ενόχλησε.