72828 - Πάνω από είκοσι

Ν. Λυγερός

Πάνω από είκοσι
χιλιάδες
είναι οι νεκροί
της Ρωσίας
ακόμα
κι αν προσπαθούσε
να τους κρύψει
για να μη φανεί
η ήττα
της βάρβαρης
επίθεσής της
ενάντια
στην Ουκρανία.