72835 - Πριν 18 χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν 18 χρόνια
παλέψαμε
για να απορρίψουμε
το απαράδεκτο
Σχέδιο Ανάν
που ήθελε
να παγιδέψει
την Κύπρο
ενώ καταφέραμε
να την απελευθερώσουμε
για τη συνέχεια
του αγώνα.