72870 - Με το χέρι

Ν. Λυγερός

Με το χέρι
πιάνεις
δυνατά
το δοξάρι
κι αρχίζεις
να παίζεις
με βαθύτητα
τη σύνθεση
που περίμενες
χρόνια
να ζήσεις.