72877 - Είναι δύσκολες

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολες
οι κινήσεις
που δεν προέρχονται
από πράξεις
που αλλάζουν
τον κόσμο
γιατί μετά
δεν αφήνουν
κανένα ίχνος
στο πέρασμά τους.