72878 - Με το βάθος

Ν. Λυγερός

Με το βάθος
του έργου
βλέπεις
διαφορετικά
όχι μόνο
τη μουσική
αλλά και την ίδια
τη ζωή σου
που περιμένει
την Ανάσταση.