72879 - Επικεντρώσου

Ν. Λυγερός

Επικεντρώσου
πριν ξεκινήσεις
την προσπάθειά σου
για να γίνει πράξη
με την πρώτη
διότι λειτουργεί
καταλυτικά
το πνεύμα
πάνω στο σώμα
που περιμένει
την εκκίνηση.