72883 - Το σώμα

Ν. Λυγερός

Το σώμα
που αγγίζεις
και σ’ αγγίζει
είναι δικό σου
επειδή είναι
προσφορά
που δεν ζητά
τίποτα
αφού δίνει
τα πάντα
χωρίς ποτέ
να υπολογίζει
το κόστος.