72884 - Η εικόνα

Ν. Λυγερός

Η εικόνα
που είχες
στο μυαλό σου
τόσο καιρό
είναι πλέον
ζωντανή
λόγω άνεσης
και χωρίς
κανένα ενδοιασμό
επειδή ξέρεις
το μέγεθος
της ουσίας.