72885 - Το πρόσφορο

Ν. Λυγερός

Το πρόσφορο
όταν είναι
καθημερινό
το ξεχνάς
αλλά μόλις
σου λείψει
θα αντιληφθείς
ότι τελικά
το είχες
ανάγκη.