72888 - Το εικαστικό έργο

Ν. Λυγερός

Το εικαστικό έργο
μπορεί
πιο εύκολα
ν’ αγγίξει
τους ξένους
που δεν μπορούν
να διαβάσουν
τα φιλοσοφικά κείμενα
ή ακόμα
και τα ποιήματα.